Czy ogrodzenie jest środkiem trwałym w firmie?

Zabezpieczenie terenu należącego do przedsiębiorcy wymaga zwykle ustawienia wokół niego płotu, który ograniczy dostęp ze strony osób niepowołanych, pozwalając na zmniejszenie ryzyka kradzieży, dewastacji czy podrzucenia śmieci, a także korzystnie wpłynie na wygląd posesji oraz stojącego na niej budynku. Niezawodnym sposobem na estetyczną, a zarazem skuteczną ochronę jest zdecydowanie się na zakup ogrodzenia panelowego. W Tomaszowie Mazowieckim są one oferowane przez firmę Big-Stal, która oferuje również ich montaż. Dokonując takiej inwestycji, warto jednak wiedzieć, jak powinno rozliczyć się podatkowo jej koszty. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Co jest środkiem trwałym?

Majątek firmy składa się z różnych elementów. Poza wykorzystywanymi w niej maszynami i urządzeniami tworzą go również m.in. zakupione towary handlowe, surowce czy wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności. Najistotniejszą składową będą jednak środki trwałe. Zgodnie z definicją obejmują one wszystkie nieruchomości i ruchomości, których przewidywany okres użytkowania będzie dłuższy niż rok. Za środki trwałe uznaje się więc m.in. budowle, budynki i lokale będące odrębną własnością oraz ich wyposażenie, jak również maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty wykorzystywane na potrzeby przedsiębiorstwa albo innych podmiotów w ramach umowy najmu lub dzierżawy. Są to także elementy wytworzone we własnym zakresie. Do środków trwałych będą się więc również zaliczały ogrodzenia, pod warunkiem, że mają one trwały charakter.

Co wiąże się z zaliczeniem do środków trwałych?

Składnik majątku będący środkiem trwałym musi być ujęty w ewidencji środków trwałych i poddawany amortyzacji od jego wartości początkowej, według metody przyjętej przez daną firmę oraz wedle stawek obowiązujących daną grupę wyrobów. Przy zakupie nie odlicza się więc od kosztów całości wydatków, a je amortyzuje. Warto jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach może to nastąpić jednorazowym odpisem. Należy też mieć na uwadze, że cenę zakupu powiększa się o wydatki związane z transportem, montażem i uruchomieniem.