> > 67-czy-istnieje-maksymalna-wysokosc-jaka-moze-miec-ogrodzenie-posesji

Czy istnieje maksymalna wysokość, jaką może mieć ogrodzenie posesji?

Ogrodzenie jest jednym z bardzo istotnych elementów działki, który ma za zadanie chronić ją przed wstępem osób nieuprawnionych, a także zapewniać domownikom bezpieczne miejsce do odpoczynku. Dzięki niemu dzieci czy zwierzęta nie przedostaną się bez opieki za obręb posesji. Przed postawieniem ogrodzenia należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi np. jego dopuszczalnej wysokości.

Jaką wysokość zgodnie z prawem może mieć ogrodzenie?

W większości przypadków budowa ogrodzenia nie wymaga uzyskiwania żadnych pozwoleń. Wyjątkiem jest ogrodzenie pod postacią muru oporowego lub gdy ma ono stanąć przy budynku wpisanym do rejestru zabytków. Zgodnie z prawem budowlanym budowę ogrodzenia należy zgłosić w sytuacji, kiedy jego wysokość przekracza 2,2 metra, lub znajduje się ono w bezpośredniej okolicy drogi powiatowej, lub gminnej.

Zgłoszenie chęci postawienia wyżej wspomnianego ogrodzenia należy dokonać w urzędzie miasta na prawach powiatu lub w starostwie powiatowym minimum trzy tygodnie przed rozpoczęciem prac. Niezgłoszenie prac jest traktowane jako samowola budowlana i może zostać ukarane grzywną, rozbiórką lub koniecznością uiszczenia opłaty legalizacyjnej. Jeżeli chodzi o wysokość ogrodzenia, oprócz wspomnianej wyżej konieczności zgłoszenia ogrodzenia o wysokości przekraczającej 2,2 m, przepisy nie wskazują maksymalnej wysokości ogrodzenia oraz ograniczeń, jeżeli chodzi o materiał jego wykonania.

 

Ograniczenia wysokości ogrodzenia mogą być wprowadzone przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Z tego też powodu przed rozpoczęciem budowy warto się z nim zapoznać, co pozwoli na uniknięcie komplikacji. Co ciekawe, żywopłot oraz inna roślinność posadzona na granicach działki również traktowana jest jak ogrodzenie i obowiązują je te same zasady – nie ma konieczności ich zgłaszania, chyba że ich wysokość przekroczy 2,2 m.