> > 46-postawienie-ogrodzenia-a-wymogi-prawne

Postawienie ogrodzenia a wymogi prawne?

Ogrodzenie to element wyznaczający granicę posesji, który wpływa też na podniesienie poziomu bezpieczeństwa nieruchomości. Trzeba jednak pamiętać, że również w przypadku należy kierować się przepisami prawa budowlanego. W tym wpisie wyjaśnimy, jakich formalności trzeba dopełnić, budując ogrodzenie.

Budowa ogrodzenia — jakie formalności trzeba dopełnić?

W zdecydowanej większości przypadków budowa ogrodzenia nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Tak naprawdę nie musimy ani starać się o pozwolenia, ani dokonywać zgłoszeń w przypadku ogrodzeń, których wysokość nie przekracza 2,2 m — niezależnie od tego, czy ogradzamy teren od strony drogi, czy od strony działki sąsiada.

Jeśli jednak wysokość ogrodzenia przekracza 2,2 m, należy dokonać zgłoszenia co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem prac. W zgłoszeniu wskazujemy rodzaj, zakres i sposób realizacji robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy też dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. Niekiedy może istnieć konieczność przygotowania odpowiednich szkiców lub rysunków.

Przykładowo, oferowane przez naszą firmę panele ogrodzeniowe dostępne są w wysokościach od 1 m do 2,4 m.  W większości przypadków, gdy ich wysokość nie przekracza 2,2 m możesz budować, bez konieczności dopełniania kwestii urzędowych. Powyżej tej wartości, będziesz musiał dokonać zgłoszenia.

Po dokonaniu zgłoszenia należy odczekać 21 dni. Jeśli po tym czasie nie otrzymamy sprzeciwu w drodze decyzji od właściwego organu, możemy przystąpić do budowy ogrodzenia zgodnie z planem. Kiedy taki sprzeciw może nastąpić? Przykładem jest naruszenie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub innych obowiązujących przepisów, np. ustawy o drogach publicznych.

Kiedy niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę ogrodzenia?

Wspomnieliśmy wcześniej, że budowa ogrodzenia w niektórych przypadkach wymaga jedynie zgłoszenia. Są jednak takie sytuacje, kiedy trzeba będzie postarać się o uzyskanie pozwolenia na budowę. Dotyczy to ogrodzeń, które mają powstać jako część muru oporowego na terenie, gdzie istnieją duże różnice wysokości. W takich przypadkach trzeba zabezpieczyć dane miejsce przed osuwaniem się gruntu.

Pozwolenie na budowę będzie konieczne także wtedy, gdy ogradzamy obiekt wpisany do rejestru zabytków. Dodatkowo należy postarać się o uzyskanie stosownej zgody konserwatora.